China

Volgens een Deens magazine van de nertsenhouders zijn er in China 2 nertsenfokkerijen van Nederlandse Eigenaars.